Mål: P 9933-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen bedömer, trots förändringar i form av ökad trafik, att boendemiljön kommer att bli godtagbar och att planen inte innebär sådana betydande olägenheter för de boende att planen bör upphävas.