Mål: F 2016-16

Avgörande

Fastighetsbestämning: Gräns i vatten har bestämts med stöd av 1 kap 5 § jordabalken.