Mål: M 6674-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstansen funnit att debiterad va-taxa är korrekt och att skäl för återbetalning inte föreligger.