Mål: M 1538-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd till att anlägga en hamn för fritidsbåtar och att muddra samt lägga upp muddermassor innanför en strandskoning