Mål: M 6350-18

Avgörande

På talan av verksamhetsutövaren har Mark- och miljööverdomstolen förlängt tidsbegränsningen av tillståndet med tre år.