Mål: M 11358-17

Avgörande

MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att det finns förutsättningar att bifalla en ansökan om lagligförklaring av anläggningar och tillstånd till vattenverksamhet vid ett vattenkraftverk. Ett villkor avseende en regleringsdamm har dock ändrats i vissa avseenden.