Mål: M 9921-18

Avgörande

Länsstyrelsen fattade beslut ifråga om strandskyddsdispens den 3 juli. En part delgavs beslutet genom förenklad delgivning och överklagandetiden gick ut den 8 augusti. Med hänsyn till att förfarandet med förenklad delgivning använts under tid för vanlig sommarsemester har delgivningssättet inte ansetts lämpligt. Länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet av länsstyrelsens beslut som för sent inkommet har därför undanröjts