Mål: P 783-18

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad m.m. Mark- och miljööverdomstolen anser att tillbyggnaden är förenlig med detaljplanens krav på öppet byggnadssätt och att lovet även i övrigt är detaljplaneenligt. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har därför nämndens beslut att bevilja lov fastställts.