Mål: M 1944-18

Avgörande

En lågt belägen fastighet i ett område hade stora problem med tillrinnande dagvatten från omgivningen. MÖD fann att även om omgivande fastigheter inte drabbades för egen del av vattenproblemet visade utredningen att de genom hårdgjorda ytor bidrog till problemet hos den lågt belägna fastigheten och att det rörde sig om ett tillräckligt stort antal fastigheter för att det skulle föreligga skyldighet för kommunen att inrätta en allmän va-anläggning.