Mål: M 11385-17

Avgörande

Befintliga jordvallar till skydd för en golfbana mot översvämning från ett vattendrag ansågs lagliga och tillstånd gavs till vattenverksamhet i form av tätning och höjning av befintliga vallar, anläggning av nya vallar samt bortledning av vatten.