Mål: M 4549-18

Avgörande

På talan av verksamhetsutövaren har Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstiden för en biogasanläggning från fem till åtta år.