Mål: P 1589-18

Avgörande

Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende. MÖD har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att behovet av åtgärden är tillfälligt på den aktuella platsen och att åtgärden inte medför betydande olägenheter för den närliggande skolverksamheten. Det har därmed funnits förutsättningar att ge tidsbegränsat bygglov.