Mål: M 1766-18

Avgörande

Utdömande av vite. Nämnden har gjort gällande att en näringsidkare inte har följt ett föreläggande om att dels omedelbart upphöra med bildemontering på en fastighet, dels tillse att ett antal bilar omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt och dels lämna ett antal däck till godkänd mottagare. MÖD har funnit att det inte är visat att bildemontering pågått på fastigheten efter det att föreläggandet meddelades. Ansökan om utdömande av vite har därför bifallits endast till viss del.