Mål: M 9618-17

Avgörande

Med hänsyn till utredningen i målet, de åtaganden bolaget har gjort och verksamhetsområdets utformning har MÖD funnit att tillstånd kan lämnas till uppförande och drift av vindkraftverk med fri placering inom angivet verksamhetsområde.