Mål: M 6684-18

Avgörande

Föreläggande om återställandeåtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat tiden för att följa föreläggandet.