Mål: M 8966-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att kommunen inte visat att det finns förutsättningar för särtaxa avseende anslutning till allmän va-anläggning.