Mål: P 1710-18

Avgörande

Under slutskedet av arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder har det inträffat ett stenras i närheten av planområdet. Sedan kommunen presenterat utredning som visar att det inte finns någon risk för att framtida stenras ska påverka planområdet har MÖD beslutat att inte upphäva detaljplanen.