Mål: P 10046-17

Avgörande

Frågan om en takkupas påverkan på en kulturhistoriskt värdefull byggnad har i visst fall ansetts ligga inom byggnadsnämndens bedömningsutrymme.