Mål: F 9211-17

Avgörande

Mål om fastighetsreglering (bildande av officialservitut för befintliga ledningar för vatten m.m.). Lantmäteriets beslut i fråga om servitut och ersättning till ägarna av den tjänande fastigheten har undanröjts och målet i den delen har återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt behandling.