Mål: M 6013-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har på yrkande av sökanden upphävt en dom av mark- och miljödomstolen (MMD) och avskrivit målet. I domen har MMD avslagit en ansökan om tillstånd till viss verksamhet och fastställt ersättning för rättegångskostnader och prövningsavgift. Upphävande har inte avsett i MMD:s dom i den delar den avser rättegångskostnader och prövningsavgift. (Jfr MÖD:s beslut 2008-03-13, mål nr M 1012-08 och HDs notisfall 2001 C40.)