Mål: M 5163-17

Avgörande

Ett arrendeavtal med en uppsägningstid på tolv månader och utan något besittningsskydd eller annan rätt till förlängning har inte ansetts ge sådan vattenrättslig rådighet enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet som krävs. Vattenverksamheten i målet avsåg bl.a. rätt att uppföra en tröskel vid en sjös utlopp med syfte att reglera vattennivån i sjön.