Mål: P 442-18

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus. Den sökta tillbyggnaden, bl.a. två rum i källarvåningen, skulle till mer än hälften placeras på punktprickad mark. Dessutom innebar åtgärden att högsta tillåtna byggnadsyta överskreds och en större del av tillbyggnaden hamnade närmare tomtgräns än vad planen tillät. Åtgärden har, tillsammans med en tidigare godtagen avvikelse, inte ansetts utgöra en sådan liten avvikelse från planen som kan godtas.