Mål: M 1997-17

Avgörande

Fråga om dammsäkerhetsklassificering. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att risken för förlust av människoliv i samband med ett dammhaveri är försumbar och den aktuella dammen har därför klassificerats i dammsäkerhetsklass C.