Mål: M 5874-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att bifalla ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet vid ett vattenkraftverk med vissa justeringar av villkoren m.m.