Mål: M 6745-17

Avgörande

MÖD har bestämt att en verksamhetsutövare under en prövotid ska undersöka förutsättningarna för lokalt omhändertagande av lakvatten från deponi i stället för att avleda det till det kommunala reningsverket. Vidare har domstolen förelagt verksamhetsutövaren att komplettera tidigare inlämnad statusrapport.