Mål: P 5794-17

Avgörande

I mål om avvisat överklagande har frågan om bygglov för vindkraftverk förfallit. Klaganden har inte ansetts ha någon befogad rätt att få saken om rätt att överklaga prövad. Målet har avskrivits från vidare handläggning.