Mål: P 10943-17

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad och yttre ändring av enbostadshus. MÖD har avslagit bygglovsansökan eftersom såväl den befintliga byggnaden som den sökta tillbyggnaden är planstridiga på så sätt att de ligger för nära tomtgränsen och den sammantagna avvikelsen inte kan betraktas som liten och förenlig med planen. Den sökta tillbyggnaden har dessutom ansetts strida mot förvanskningsförbudet och varsamhetskraven i PBL.