Mål: P 7633-17

Avgörande

Kommunen har haft rätt att avslå en ansökan om bygglov för en återvinningsstation med placering på ett torg då en sådan placering skulle påverka torgmiljön på ett olämpligt sätt.