Mål: M 1633-18

Avgörande

I ett tillståndsmål beslutade mark- och miljödomstolen att till en parts biträden lämna ut vissa handlingar och att utlämnandet skulle ske med förbehåll enligt 10 kap. 4 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen. Ett antal motparter överklagade beslutet om att handlingarna skulle lämnas ut. Mark- och miljööverdomstolen har avvisat överklagandena. Som skäl för det har domstolen angett att beslutet om överlämnande utgör ett sådant beslut som motparterna endast får överklaga i samband med överklagande av ett beslut som innebär att målet avgörs, eftersom handlingarna överlämnades till den förstnämnda parten med hänvisning till rätten till partinsyn.