Mål: P 4276-17

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad (balkong) har avslagits eftersom tillbyggnaden i sin helhet ska uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Avvikelsen kan inte anses som liten eller förenlig med detaljplanens syfte.