Mål: 12189-17

MÖD 2018:22

Vägledande avgörande

Granne har givits klagorätt på startbesked vid uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad.

MÖD 2018:22