Mål: P 7503-17

Avgörande

Bygglov för uppförande av enbostadshus. MÖD har bedömt att huvudbyggnaden som ska uppföras i själva verket inrymmer två bostäder och att den sökta åtgärden därmed strider mot detaljplanen som anger att huvudbyggnad endast får inrymma en bostad. Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet har därför fastställts.