Mål: F 5866-17

Avgörande

Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt. Frågorna i målet är vilken beräkningsmodell som ska tillämpas vid beräkning av ersättning för det upplåtna området och om ersättning ska utges för marknadsvärdepåverkan utanför upplåtet område samt om ersättning ska utges för andrahandsupplåtelser. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader då båda parter överklagat.