Mål: F 8001-16

Avgörande

Frågan om bestämmande av andelstal enligt 15 § anläggningslagen (1973:1149). På en fastighet finns ett bostadshus med tillhörande ekonomidel i vilken det har inretts en bostad. MÖD bedömer att bostadshuset inte kan anses bestå av två självständiga boenden utan bostaden i ekonomidelen får ses som ett komplement till bostadshuset på fastigheten. MÖD har bestämt andelstalet utifrån denna bedömning.