Mål: M 914-19

Avgörande

Villkor för tillstånd till bl.a. muddringsarbeten i Göteborgs hamn. En ålgräsäng i närheten av muddringsområdet har motiverat begränsningar bl.a. av den tid under vilken grumlande arbeten tillåts. Med hänsyn till omständigheterna har ett begränsningsvärde i form av ett riktvärde avseende halten suspenderade ämnen i vattnet vid ålgräsängen föreskrivits.