Mål: M 6644-18

Avgörande

I mål om villkor för tillstånd till utökad täktverksamhet har MÖD bifallit några av de ändringsyrkanden som verksamhetsutövaren framställt, bl.a. avseende bortledande av yt- och grundvatten och kontrollfrågor.