Mål: M 6930-19

Avgörande

Ändringstillstånd avseende anläggning för produktion av vattenkraftsel. MÖD har undanröjt ett beslut att avvisa en ansökan om ändringstillstånd eftersom MÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att något särskilt lämplighetskrav inte kan uppställas för en anläggning som omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor (se 16 kap. 2 b § miljöbalken) och då det inte heller kan ställas något krav på att en sådan verksamhet i dess helhet ska omfattas av ett gällande grundtillstånd.