Mål: M 3434-18

Avgörande

Energihushållningsvillkor. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. ansett att ett energihushållningsvillkor för en producent av metaller som föreskriver en energieffektivisering i förhållande till produktionsmängd inte är lämpligt. Det har dock ansetts möjligt att till tillsynsmyndigheten delegera rätt att meddela villkor om energihushållningsåtgärder framtagna inom ramen för energihushållningsplanen.