Mål: F 11193-18

Avgörande

Gemensamhetsanläggning för väg. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att ändra beslutet om bildande av gemensamhetsanläggning. Överklagandet har därför avslagits.