Mål: M 3175-18

Avgörande

Mark- och miljödomstolen upphävde Kemikalieinspektionens föreläggande om att upphöra med försäljning av viss produkt. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Kemikalieinspektionens överklagande eftersom domstolen anser att föreläggandet är utformat på så sätt att det är oklart vilket rättssubjekt det riktar sig till.