Mål: M 11265-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett det motiverat att utföra tillsyn med två inspektörer när ljudet mätts vid ett musikevenemang. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har därför nämndens beslut att debitera tillsynsavgift fastställts.