Mål: P 4007-19

AvgörandeRättelseföreläggande avseende en mur. MÖD har ansett att nämnden borde ha berett klagandena tillfälle att ansöka om lov i efterhand innan ett föreläggande om rättelse utfärdades.