Mål: M 3372-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit förutsättningar att dels lagligförklara befintlig dammanläggning och befintligt vattenkraftverk i Kävlingeån, dels lämna tillstånd till den vattenverksamhet som bedrivs där.