Mål: P 3429-19

Avgörande

MÖD har konstaterat att åtgärden stämmer överens med de gällande områdesbestämmelserna och fastställt nämndens beslut att bevilja bygglov för carport m.m.