Mål: P 8568-18

Avgörande

Att det i en detaljplan har reserverats endast begränsade friytor för förskoleverksamheter som tillåts i planen har inte ansetts utgöra skäl för att upphäva planen, bl.a. eftersom förskola endast utgjort ett av flera möjliga användningsområden.