Mål: F 1855-19

Avgörande

Förrättningskostnad vid fastighetsreglering. En av deltagarna i förrättningen hävdade att han med Lantmäteriet träffat en överenskommelse om fast pris till ett lägre belopp än vad som debiterats. Mark- och miljööverdomstolen ansåg det inte visat att en överenskommelse om fast pris hade träffats och fastställde betalningsskyldigheten i enlighet med vad Lantmäteriet medgett.