Mål: P 9365-18

Avgörande

Bygglov söktes för att ändra fasad på en villa från rött tegel till vitfärgad puts. Kommunens byggnadsnämnd avslog ansökan och anförde att tätorten dominerades av bebyggelse i gula och bruna kulörer samt nyanser mellan dem. Den ansökta vita kulören är inte anpassad till omgivningen och dess traditioner när det gäller kulörer. MÖD fann efter en syn på platsen att en omfärgning till vit kulör inte skulle innebära att byggnaden avvek från bebyggelsemiljön på orten och att bygglov därför kunde beviljas.