Mål: M 4651-18

MÖD 2019:12

Vägledande avgörande

Mål om omprövning av en markavvattningssamfällighet efter ansökan av Trafikverket som väghållare av väg som korsar dikningsföretagets anläggning. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat den ersättning Trafikverket ska betala till dikningsföretaget för att inte behöva vara deltagare i dikningsföretaget. Även den underhållsskyldighet för Trafikverket som mark- och miljödomstolen hade bestämt har ändrats.

MÖD 2019:12