Mål: F 10585-18

Avgörande

Inlösen av fastighet. Eftersom tvångsförvaltningen av fastigheten numera har upphört saknas förutsättningar för tvångsinlösen. Mark- och miljööverdomstolen avslår därför kommunens ansökan om tvångsinlösen av fastigheten.