Mål: F 1745-19

Avgörande

Rättegångskostnader i mål om klander av föreningsstämmobeslut. Mark- och miljödomstolen avvisade stämningsansökan och förordnade att vardera parten skulle svara för sin rättegångskostnad i målet. MÖD har ändrat beslutet om rättegångskostnader och förpliktat käranden som tappande part att ersätta motpartens rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.